Subunit Produk PERUBATAN & PCT

–          Sentiasa mendapat makluman terkini daripada PERUBATAN tentang produk-produk terkini PERUBATAN

–          Menguruskan penghantaran produk PCT ke muhafazah-muhafazah lain

–          Mendapatkan produk-produk daripada muhafazah-muhafazah lain yang berpotensi untuk dijual

–          Bekerjasama dengan subunit lain bagi memastikan kelancaran keseluruhan unit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *