Subunit Direktori dan Villa Taqwa

1.1            DIREKTORI

–         Mewujudkan sistem kamsis(kawasan) di mana terdapat 5 kamsis iaitu maarad,awal shouber,akhir shouber,kofri isom dan akhir saied.

–         Menyediakan data ahli mengikut rumah dan data ketua rumah.

–         Menjadi rujukan perumahan kepada PCT dalam aspek keselamatan, musyrif, dan penyebaran maklumat.

 

1.2            VILLA TAQWA

–         Mengadakan program ziarah ke rumah ahli bagi mengeratkan ukhuwwah.

–         Mengadakan pertandingan Villa Taqwa bagi melahirkan ahli yang mementingkan kebersihan dan keceriaan rumah.

–         Menjalankan kempen-kempen biah solehah melalui pelbagai medium seperti risalah dan sebagainya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *