Subunit Promosi

–          Mempromosikan produk-produk yang dijual oleh PCT

–          Memikirkan cara yang paling kreatif untuk menarik minat-minat ahli terhadap produk-produk yang dijual PCT

–          Mempertingkatkan promosi untuk produk-produk yang dijual PCT, sama ada ke kelas-kelas, program PCT mahupun lawan web PCT

–          Menyebarkan iklan-iklan yang berkaitan dengan unit ke rumah ahli

–          Bekerjasama dengan subunit lain bagi memastikan kelancaran keseluruhan unit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *