Subunit Nota PCTians

  • Mengumpul semua nota yang dibuat oleh ahli PCT dan disimpan sebagai manuskrip PCT selepas menerima kebenaran daripada pihak terlibat (di dalam filedi DPT)
  • Mengedarkan/memastikan semua orang dalam kelas masing-masing mendapat salinan soalan past year questions
  • Berkolaborasi dengan Unit Ekonomi PCT menghasilkan buku-buku nota hasil penulisan ahli PCT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *