Subunit Ketua Akademik

  • Mengetuai ketua-ketua group atau ketua akademik kelas
  • Memastikan aktiviti akademik berjalan sepanjang tahun
  • Memantau pergerakan atau penglibatan akademik dalam setiap kelas atau group tahun preklinikal, seperti:

1)kuiz

2)oral questions

3) dan lain-lain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *