Subunit barangan Malaysia ke Mesir

–          Mengenalpasti ahli-ahli yang pulang ke Malaysia bagi memudahkan urusan

–          Mengadakan kajian akan produk-produk Malaysia yang berpotensi untuk dijual

–          Sentiasa memastikan barangan tersusun rapi di kiosk ekonomi

–          Bekerjasama dengan subunit lain bagi memastikan kelancaran keseluruhan unit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *