SISTEM PERSEMPADANAN [ KAMPUNG ]


OBJEKTIF

 • Memperkenalkan para ahli PCT  dengan wakil-wakil Unit Perumahan mengikut kawasan bagi memudahkan para ahli untuk merujuk dan mengadu atas segala bentuk aduan/bantuan/kesulitan yang di alami.
 • Menggerakkan AJK secara keseluruhan dan memfokuskan tugas-tugas AJK dengan lebih teratur dan berkesan mengikut kawasan tanpa berlaku pertindihan tugas dan sebagainya.
 • Memberikan medium yang jelas kepada para ahli untuk lebih mesra dan mendekati UPPER.
 • Mengelakkan pemusatan kerja pada Ketua dan Timbalan UPPER semata-mata.
 • Memudahkan penyelarasan maklumat semasa ahli untuk dikemaskini.
 • Pemusatan penggunaan maksimum CENTRAL HOTLINE  oleh para AJK dan ahli PCT

TEMPAT

 • Dibahagikan persempadanan/kampung mengikut penempatan ahli dan bilangan kependudukan tetap ahli.
  p/s : Jika bilangan penduduk sedikit dalam suatu kawasan maka akan digabung kampung yang sesuai dengannya.
 • Wakil kampung bertugas untuk menjaga keamanan  kampung masing-masing mengikut penempatan diri.
 • Tertakluk kepada perubahan mengikut hasil perbincangan dan kata sepakat.

 

 

Pautan lain:

| Home | Universiti | Education Malaysia | About PCT | Contact Us | Carta Organisasi PCT |

Perkhidmatan Lain:

| Pejabat PCT | E-Aduan | E-Kaunseling | TKS | Jadual Mushrif | Peminjaman Aset | Carta Alir Posting Elektif |
|Panduan Melanjutkan Pelajaran Ke Timur Tengah|

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *