EDUCATION MALAYSIA

 Pengenalan

Education Malaysia Egypt (EME) dahulunya Jabatan Pelajar Malaysia Kaherah (JPMK) telah memulakan operasi pada tahun 1980 di bawah pentadbiran Bahagian Luar Negara Pengurusan Pendidikan, Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan. Sebelum ini, hal-ehwal perniagaan yang dikendalikan oleh pelajar di bawah Atase Pendidikan Kedutaan Malaysia Kaherah, Mesir sejak tahun 1964.

   Pada tahun 2003, EME telah menubuhkan sebuah cawangan di Alexandria untuk menjaga kebajikan pelajar di situ yang semakin meningkat. EME Pejabat terletak di Aras 1, Bangunan Kedutaan Malaysia di Mesir 21 Al-A’nab alamat Street, Mohandisein Giza. Manakala pejabat EME  terletak di 25 Alexandria, Sidi Kamal Street, Mandara, Alexandria.

   Pada bulan Julai 2010, Kabinet pada mesyuarat bersetuju dengan penjenamaan semula Jabatan Penuntut Malaysia (JPM) dan Majlis Promosi Pendidikan Malaysia (MPPM) kepada Education Malaysia (EM). Keputusan ini adalah selaras dengan Kementerian Pendidikan  untuk membuat wakil asing dalam peranan yang lebih strategik untuk menyokong aspirasi menjadikan Malaysia wakil global bagi pendidikan tinggi.

   EM akan berkhidmat sebagai sebuah organisasi yang strategik dan bertindak sebagai pusat sehenti bagi semua aspek pendidikan tinggi kepada semua kumpulan yang berminat di luar negara, termasuk pelajar-pelajar Malaysia, pelajar antarabangsa, institusi pendidikan tinggi sama ada di rumah dan di luar negara.

Fungsi

    Pelaksanaan fungsi dan pemantauan pelajar juga akan dikongsi bersama dengan wakil-wakil penaja melalui Pejabat Penasihat Latihan, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA PPL), MARA dan Negeri Pejabat Hal Ehwal Pelajar, yang juga beroperasi di luar negara.

EM adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan fungsi teras enam (6) seperti berikut:

1. Sumber rujukan dan pengumpulan maklumat;

2. Pemasaran dan promosi pendidikan tinggi;

3. Kebajikan dan pembangunan pelajar;

4. Kecemerlangan akademik;

5. Pembangunan, penyelidikan dan komersil;

6. Pengantarabangsaan.

 

Untuk lebih info layari:

http://educationmalaysiaegypt.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *