E- ADUAN

Ahli-Ahli boleh mengemukakan sebarang bentuk cadangan/muhasabah/aduan mengenai apa-apa sahaja mengenai PERUBATAN Cawangan Tanta
Sebarang pertanyaan tentang E-Aduan ini boleh merujuk kepada Timbalan Pengerusi 1, Aisah Binti Mohd (+2 0111- 5684 321)

Pautan lain:

| Home | Universiti | Education Malaysia | About PCT | Contact Us | Carta Organisasi PCT |

Perkhidmatan Lain:

| Pejabat PCT | E-Aduan | E-Kaunseling | TKS | Jadual Mushrif | Peminjaman Aset | Carta Alir Posting Elektif |
|Panduan Melanjutkan Pelajaran Ke Timur Tengah|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *