Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Segala puji selayaknya dirafakkan buat Tuhan Sekalian Alam yang sentiasa melimpahkan rahmat serta nikmatNya kepada kita semua. Selawat dan salam atas junjungan besar, Nabi Muhammad saw kerana berkat mujahadah serta kasih sayang Nabi...