[MTC-11: DEFINISI USUL]

Profile Picture TantaDEFINISI USUL

Usul adalah cadangan yang dibawa oleh ahli ke dalam Mesyuarat Tahunan Cawangan (MTC) PERUBATAN Cawangan untuk dibahaskan oleh semua perwakilan:

  • Usul bersifat lebih menyeluruh dalam gerak kerja dan memberi kesan yang besar kepada dasar pembawaan tahunan PERUBATAN Cawangan yang melibatkan Ahli Jawatankuasa Tertinggi (AJKT) dan ahli.
  • Usul yang dibawa boleh menyentuh aspek pembawaan PERUBATAN Cawangan, gerak kerja PERUBATAN Cawangan serta penyelesaian masalah kritikal dalam PERUBATAN Cawangan.
  • Usul tidak boleh mengubah perlembagaan PERUBATAN. Usul untuk mengubah perlembagaan hanyalah boleh dibawa dan dibahas dalam Mesyuarat Agung Tahunan (MAT) PERUBATAN.

DEFINISI CADANGAN

Cadangan adalah suara yang dibawa oleh ahli dalam Mesyuarat Tahunan Cawangan (MTC) yang mempunyai skop yang lebih kecil dan mampu mengubah gerak kerja PERUBATAN Cawangan tersebut.

PERBEZAAN USUL DAN CADANGAN

USUL

STATUS USUL SELEPAS DICADANGKAN

Usul-usul yang dicadangkan akan melalui proses perbincangan di peringkat Lembaga Penasihat PERUBATAN Cawangan bagi membezakan kategori usul dan cadangan. Mana-mana usul yang dibawa masuk ke dalam mesyuarat akan diuar-uarkan beberapa hari sebelum tarikh MTC bergantung kepada bilangan usul serta isu yang diketengahkan.

Untuk menghantar usul sila klik pada pautan yang disediakan:

https://goo.gl/forms/tFNlxW37uOELpB9x2

 

“Kita Keluarga PERUBATAN”
Jawatankuasa Mesyuarat Tahunan Cawangan
PERUBATAN Cawangan Tanta 2017/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *